Privacy verklaring Stem Divers

Algemeen
Stem Divers werkt volgens de principes privacy by design en privacy by default. In andere woorden: we hebben bij het ontwerp van de website rekening gehouden met privacy en kiezen de instellingen die de minst mogelijke inbreuk maken op iemands privacy. Verwerking van gegevens op de website is anoniem tenzij anders is aangeven. Geanonimiseerde gegevens die Stem Divers verzamelt worden gebruikt voor statistische doeleinden en het verbeteren van de website. De gegevens die wij (laten) bijhouden worden verwerkt binnen de EU. Stem Divers werkt volgens geldende Europese en Nederlandse wetgeving, waaronder de Telecomwet, de AVG en de UAVG. Voor vragen over privacy kun je altijd contact met ons opnemen via [email protected]

Cookies
Stemdivers.nl gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon en dus geen persoonsgegevens bevaten. Het tonen van een cookiemelding is daarom niet nodig. Dit voorkomt ook een ‘cookie wall’, waarmee de website toegankelijk blijft. Naast functionele cookies (die nodig zijn voor de werking van de website zelf) wordt er alleen een Google Analytics cookie geplaatst voor de statistieken. Deze is geanonimiseerd en daarmee eveneens niet naar een persoon te herleiden. We hebben dit gedaan in overeenstemming met de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven
Wij gebruiken een zogenaamde ‘double opt-in’ voor inschrijvingen op onze nieuwsbrief, dat betekent dat na aanmelden je je e-mailadres dient te bevestigen. We zullen niet vaker dan enkele malen per week rondom verkiezingen een bericht sturen en daarbuiten heel af en toe. Je kunt je altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Gegevens van kandidaten
Deze zijn afkomstig uit openbare bronnen en zijn deels door kandidaten opgegeven. Stem Divers gebruikt deze gegevens alleen voor het tonen op de website stemdivers.nl. Gegevens worden nooit verstrekt aan derden. Uiterlijk 30 dagen na de verkiezingen worden de gegevens verwijderd van de website. Een kandidaat kan zijn rechten op inzage, correctie en verwijdering uitoefenen via [email protected]

Stemherinnering
Stem Divers biedt bezoekers van de website via een stemherinnering de mogelijkheid om een kandidaat via e-mail toegezonden te krijgen. De stemherinnering bevat informatie over een kandidaat die het voor de kiezer makkelijker maakt de kandidaat op het stembiljet terug te vinden. In de stemherinnering worden van de kandidaat vermeld de partijnaam, de positie (het nummer) op de lijst en de volledige naam zoals vermeld op het stembiljet. Stem Divers bewaart deze gegevens niet en beschikt ook niet over een koppeling tussen e-mail en de gemailde kandidaat. In de stemherinnering benadrukt Stem Divers dat de ontvanger de stemherinnering voor zichzelf dient te houden.