Waarom Stem Divers

Op papier heeft elke kandidaat van een partij evenveel kans om gekozen te worden. In de praktijk is dat heel anders. De meeste mensen stemmen op de nummer een kandidaat van een partij. Vaak omdat andere kandidaten niet bekend genoeg zijn. De lijstvolgorde is doorslaggevend, omdat de stemmen worden verdeeld over de kandidaten aan de toppen van de lijsten. Die zijn vaak minder divers en daardoor is de Tweede Kamer ook minder divers. Zo zijn in verhouding bijvoorbeeld vrouwen, mensen van kleur, jongeren en mensen met een beperking, zonder academische opleiding of van buiten de Randstad minder goed vertegenwoordigd.

Onze missie is de besturen van Nederland net zo divers te maken als Nederland al is. Als we het makkelijker maken om bij verkiezingen divers te stemmen, wordt de Tweede Kamer ook diverser. Stem Divers biedt daarom een platform waarop alle kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen zich op dezelfde manier kunnen presenteren aan alle Nederlanders. Via een handig zoeksysteem kan de kiezer eenvoudig interessante kandidaten vinden om vervolgens de kandidaat van zijn voorkeur te bepalen. Zo wordt de lijstvolgorde minder de bepalende factor of iemand wordt gekozen, en meer de kandidaat zelf. Elke stem op een voorkeurskandidaat vergroot de kans op een meer diverse Tweede Kamer. Dus daarom: Stem Divers.